Záruka na jakost

Poskytujeme v souladu s par. 2112-2117 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Záruku na jakost v délce 24 měsíců ode dne prodeje.