Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: vphodinky.cz

Společnost: Vladimír Pachta

Se sídlem: Zborovská 350, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ/DIČ: 11590106/CZ6603200593

E-mailová adresa: vladimir.pachta@tiscali.cz

Telefonní číslo: 777 288 870

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.