Elektroodpad a obaly

Vladimír Pachta je ve smyslu zákona
a/ o obalech č. 477/2001 Sb. Klientem spol. EKO-KOM a.s. Pod č. EK-F06020834
b/ o odpadech č. 185/2001 Sb. Klientem Elektrowin a.s. Pod č. 00209/05-ECZ
c/ o odpadech č 185/2001 Sb. Klientem spol. ECOBAT s.r.o. Pod č. EC/06/P/115.