Prohlášení o shodě

Zboží splňuje požadavky Evropské unie viz. ES a EU prohlášení o shodě, která jsou k dispozici u dodavatele.