Baterie

Vážení obchodní partneři,

naše společnost, která uvádí na trh v České republice přenosné baterie a akumulátory, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje zpětný odběr vám dodávaných přenosných baterií a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT na základě "smlouvy o společném plnění" ze dne 14.1.2010.

Pokud jste posledními prodejci našich baterií konečným uživatelům, dovolujeme si vás upozornit na vaši zákonnou povinnost odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo ve vaší prodejně, pokud je vaše ekonomická činnost uvedena v příloze č. 10 k zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech. Příslušný seznam naleznete v rubrice: prodejci/povinná místa zpětného odběru na www.ecobat.cz. V takovém případě Vám vzniká nárok, aby organizace ECOBAT zřídila ve vaší prodejně místo zpětného odběru a zajistila jeho další bezproblémové provozování. Zřízení a provozování místa zpětného odběru je pro vás zajišťováno bezplatně.

Pokud jste distributory našich baterií, dovolujeme si Vás požádat o předání této informace vašim odběratelům - posledním prodejcům. Zároveň i vy máte možnost zapojit se do systému zpětného odběru baterií organizace ECOBAT a nabídnout ve spolupráci s touto organizací vašim zákazníkům službu zpětného odběru.


Pokud jste konečnými uživateli námi dodávaných baterií, můžete tyto baterie odevzdávat

  • na kterémkoliv veřejném místě zpětného odběru pokud je vaše roční spotřeba menší než 20 kg (seznam veřejných míst zpětného odběru je zveřejněn na www.ecobat.cz)

  • našim obchodním zástupcům /distributorům

  • přímo společnosti Ecobat pokud je vaše roční spotřeba větší než 20 kg (pro uzavření bezplatné smlouvy, prosím, kontaktujte provozní oddělení Ecobatu)


Pro podrobnější informace, prosím, využijte následujících kontaktů:


ECOBAT s.r.o.

Soborská 1302, 160 00 Praha 6

tel.: 233 332 787-90

katerina.vrankova@ecobat.cz (vedoucí klientského oddělení)

lenka.kvapilova@ecobat.cz (vedoucí provozního oddělení)Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.


Více zde: https://www.vphodinky.cz/legislativa/baterie/